Quartered - Esquarterades

Group show

Terracotta Museum of La Bisbal, based on the artwork "Escuarterades" by the artist Maïs Jorba.

In this exhibition, I collaborated on the photographs documenting the creation process of the works by all the artists. I also contributed to the catalog and the posters showcased in the exhibition. Additionally, I created a video detailing the creative process, including my work, PUZZLE, in the collective installation. You can view the video at this link:

En aquesta exposició vaig col-laborar amb la realització de les imatges del procès de creació de les obres de totes les artistes per el cataleg i les carteles exposades a l'exposició, tambè vaig fer un vídeo sobre el procès creatiu i la meva obra TRENCACLOSQUES dins la instal-lació col-lectiva.Podeu veure el vídeo en aquest link:


Artist Fiona Morrrison PUZZLE

Fiona Morrison Museu Terracota La Bisbal