dijous, de juliol 20

Exhibition Escuarterades at the Terracotta Museum of La Bisbal based on the work Escuarterades by Maïs Jorba

In this exhibition I collaborated with the photographs about the creation process of the works of all the artists, for the catalog and the posters displayed in the exhibition, I also made a video about the creative process and my work PUZZLE in the collective installation. You can see the video in this link:

En aquesta exposició vaig col-laborar amb la realització de les imatges del procès de creació de les obres de totes les artistes per el cataleg i les carteles exposades a l'exposició, tambè vaig fer un vídeo sobre el procès creatiu i la meva obra TRENCACLOSQUES dins la instal-lació col-lectiva.Podeu veure el vídeo en aquest link: